Situatia actuala a CUG Cluj (Combinatul de Utilaj Greu)